Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Domowa rehabilitacja w ramach NFZ. Gdzie jej szukać i komu się należy?

Rehabilitacja lecznicza pozwala podreperować zdrowie i odzyskać możliwą do osiągnięcia sprawność. Odbywać się może w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalu czy sanatorium. Ci pacjenci, którzy z powodu niesprawności nie mogą dotrzeć do odpowiedniej placówki, mogą być usprawniani we własnych domach. Zabiegi w warunkach domowych finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rehabilitacja w warunkach domowych nie jest nową usługą w regionie, ale od stycznia br. NFZ przeznacza na nią znacznie większe środki niż dotychczas. Skierowanie na darmową rehabilitację leczniczą w ramach NFZ może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista), który ma podpisaną umowę z funduszem. Ważne, aby na skierowaniu znalazła się adnotacja o wskazaniach do rehabilitacji w domu. Pacjent wybiera placówkę realizującą taki zakres świadczeń i ustala termin, w którym odwiedzać go będzie fizjoterapeuta. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

 

– Aby zapełnić białe plamy w powiecie przemyskim oraz zwiększyć dostępność zwłaszcza dla pacjentów z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności NFZ dodatkowo podpisał szereg umów z placówkami świadczącymi usługi rehabilitacyjne na terenie powiatu. W tym regionie podpisano 3 nowe umowy na świadczenie rehabilitacji w domu – mówi Iwona Karasowska-Stepaniak, zastępca dyrektora ds. medycznych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

 

Filie placówek w powiecie przemyskim, z którymi podpisano nowe umowy na zapewnienie domowej fizjoterapii:

✔ Nasze Centrum Rehabilitacji w Przemyślu (ul. Grottgera, tel. 500 621 060) otworzyło nową filię w Buszkowicach 68a!

✔ NZOZ Fizjoterapia. Zakład Rehabilitacji Medycznej, Ruchowej i Medycyny Fizykalnej (Przemyśl, ul. Basztowa 13, tel. 16 678 66 66 – filia w Nienadowej)

✔ Zakład Usprawniania Leczniczego (Przemyśl, ul. Grunwaldzka 99, 16 675 15 00 – filia we Fredropolu)

 

Jakie zabiegi w domu chorego?

Pakiet zabiegów refundowanych przez NFZ obejmuje m.in. kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, światłolecznictwo. Fizjoterapeuta może odwiedzać pacjenta kilka razy

w tygodniu, w zależności od potrzeb. Pacjent lub opiekun potwierdzają wykonanie zabiegu podpisem. Rehabilitacja domowa trwa najczęściej 4 tygodnie, ale bezpłatnie pacjent może wykorzystać do 80 dni terapii w ciągu roku. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach lekarz za pisemną zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ może ją przedłużyć. Rehabilitacja obejmuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

Dla kogo domowa rehabilitacja?

Rehabilitacja w domu udzielana jest pacjentom z:

– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – do 12 miesięcy od powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (wyjątek stanowią dzieci do ukończenia 18 r. ż.);

– uszkodzeniem rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

– chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów itp.

– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – do 6 miesięcy od wykonania operacji;

– urazami kończyn dolnych – przez okres do 6 miesięcy od powstania urazu;

– a także osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 


 

Marta Szlanda-Mikuła, koordynatorka naszego Centrum Rehabilitacji:

– Warto pamiętać, że placówki, które posiadają umowę z NFZ na rehabilitację ambulatoryjną, mogą również udzielać świadczeń w domu pacjenta. Nasze centrum opieką rehabilitacyjną w warunkach domowych obejmuje pacjentów z Przemyśla, Żurawicy i Medyki.