Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Jakich informacji pacjent może szukać w NFZ?

Czy wiesz, że pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia są w stanie wskazać Ci placówkę, w której termin Twojej wizyty bądź zabiegu będzie najkrótszy w całej Polsce? Albo że podpowiedzą, jak uzyskać zwrot kosztów leczenia w dowolnym kraju Unii Europejskiej? O tym, jakich informacji szukać w NFZ, rozmawiamy z Iwoną Karasowską-Stepaniak, zastępcą dyrektora ds. medycznych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

Czym zajmuje się NFZ?

– Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przede wszystkim kontraktuje i finansuje świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom, zapewnia dostępność do świadczeń  począwszy od  profilaktyki, poprzez między innymi leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitację, stomatologię, opiekę długoterminową i hospicyjną, na ratownictwie medycznym kończąc. NFZ także kontroluje podmioty lecznicze, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dla pacjenta, to jest gwarancję udzielania świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych, a także  pomaga indywidualnemu pacjentowi w załatwieniu różnych spraw i problemów, na przykład związanych z otrzymaniem Karty EKUZ, potwierdzaniem wniosków na sprzęt medyczny, skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Ważnym zadaniem NFZ jest przyjmowanie skarg od pacjentów i ich rodzin.

 

Jakie informacje pacjent uzyska w NFZ?

– Zakres udzielanych informacji jest bardzo szeroki. Do tych, z którymi najczęściej zwracają się pacjenci, należą informacje dotyczące miejsc udzielania świadczeń, czyli adresy i telefony poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (czyli lekarza rodzinnego), lekarzy specjalistów, gabinetów fizjoterapeutycznych czy oddziałów szpitalnych.

 

Czy informacja ta może dotyczyć tylko naszego województwa?

– Nie tylko, gdyż pracownicy NFZ posiadają dostęp do bazy danych dotyczących całego kraju. Identycznie wygląda kwestia terminów udzielania świadczeń. Nasi pracownicy są w stanie wskazać placówkę, w której termin wizyty bądź zabiegu będzie najkrótszy, porównując dany zakres świadczeń w całej Polsce.

 

W NFZ można także zasięgnąć informacji dotyczącej ubezpieczenia w Polsce i za granicą?

– Tak, a więc tematy związane ze słynnym kolorem zielonym bądź czerwonym w systemie e-WUŚ, który potwierdza lub nie potwierdza naszego prawa do bezpłatnych świadczeń. Pacjent może uzyskać informację o kosztach swojego leczenia w kraju  w danym okresie. Odpowiadamy na pytania  związane z prawem do świadczeń na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym dotyczące zwrotu kosztów za poniesione już leczenie czy transport z zagranicy. Pracownicy NFZ przyjmują skargi związane w działaniami lub zaniechaniami placówek służby zdrowia czy konkretnych lekarzy  w zakresie realizacji umów, które podpisują świadczeniodawcy z NFZ.

 

Sporo tego. Ale to chyba wciąż nie wszystko?

– Zakres udzielanych informacji dotyczy również wykazu badań i zabiegów, które są możliwe do wykonania bezpłatnie w ramach ubezpieczenia, praw i obowiązków pacjentów, kompetencji personelu medycznego zatrudnionego u świadczeniodawców (czyli w placówkach służby zdrowia), zasad uzyskania leków refundowanych. Ponadto NFZ, działając na rzecz pacjenta, współpracuje  z wieloma instytucjami, na przykład ZUS, KRUS, PFRON, ośrodkami pomocy społecznej, a także z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w Izbach Lekarskich i Izbach Pielęgniarskich w przypadku naruszenia praw pacjenta.

Jakie formy kontaktu są możliwe?

– Zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się pacjenci i ich rodziny, jest rozpatrywana „od ręki” w przypadku wizyty osobistej. W przypadkach wymagających większej ilości danych pacjent otrzyma odpowiedź pisemną w najkrótszym możliwym terminie. Kontakt z NFZ jest także możliwy za pośrednictwem wielu metod: telefonicznie, za pomocą poczty e-mail lub profilu e-PUAP, faksem lub za pomocą poczty tradycyjnej. Pełne dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowejwww.nfz-rzeszow.pl.

W kolejnym tekście odpowiemy, kiedy pacjent musi osobiście odwiedzić NFZ i czym jest Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP).