Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Kiedy pacjent musi odwiedzić NFZ osobiście?

Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ pomaga pacjentom w załatwieniu różnych spraw i problemów związanych m.in. z otrzymaniem Karty Ekuz, potwierdzaniem wniosków na sprzęt medyczny, skierowań na leczenie uzdrowiskowe itp. Zazwyczaj niezbędne informacje otrzymamy telefonicznie, a w których sytuacjach wizyta osobista jest najszybszą formą uzyskania potrzebnych porad?

Choć istnieją oczywiście i inne sposoby, osobista wizyta umożliwi pacjentowi najszybsze załatwienie potrzebnej sprawy w przypadku:

 

✔ kart EKUZ potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń w innym kraju Unii Europejskiej, gdy wyjeżdżamy na wakacje, bądź nasz pracodawca kieruje nas na delegację. Wniosek o kartę może zostać wysłany pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub poprzez e-PUAP, a karta zostanie odesłana na adres podany przez pacjenta, ale dzięki wizycie osobistej otrzymamy kartę” od ręki”.

 

✔ wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne, np. szkła okularowe, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe i wiele innych. Oryginał wniosku może zostać wysłany pocztą, a po jego potwierdzeniu zostanie odesłany do domu na adres podany przez pacjenta, również jak w przypadku kart EKUZ, dzięki wizycie osobistej potwierdzimy zlecenie „od ręki”.

 

✔ dostępu do systemu ZIP czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym oprócz takich danych jak wybrany lekarz rodzinny czy status ubezpieczenia, otrzymamy informację na temat historii naszego leczenia oraz kosztów leczenia z ostatnich 10 lat. W przypadku tego systemu, jeśli posiadamy dostęp do profilu zaufanego możemy logować się do systemu bez wizyty w NFZ. Profil zaufany mają również osoby posiadające dostęp do niektórych bankowości internetowych – warto sprawdzić, czy logowanie za pośrednictwem naszego banku jest tutaj obsługiwane.

 

✔ dostęp do tzw. danych wrażliwych, np. historii naszego leczenia i ubezpieczenia, terminu ostatnio odebranej protezy zębowej czy zrefundowanych wyrobów medycznych. Wniosek o takie dane może zostać przesłany pocztą (konieczne jest wtedy podanie pełnych danych osobowych, adres do korespondencji oraz numeru PESEL i numeru dowodu osobistego). W przypadku wizyty osobistej, uzyskamy informację na odpowiednim stanowisku obsługi.

 

✔  zakwalifikowania skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z prawdopodobnym terminem wyjazdu. Informacje te są również przekazywane pisemnie po zakwalifikowaniu wniosku bądź w przypadku konieczności jest uzupełnienia czy zaktualizowania skierowania.

 

Czym jest Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP)?

Od 13 listopada br. rozpoczęła działalność Telefoniczna Informacja Pacjenta. To nowa forma ułatwiająca kontakt z NFZ w całym kraju.

– Pod wspólnym z Rzecznikiem Praw Pacjenta numerem bezpłatnej informacji można uzyskać zdecydowaną większość potrzebnych danych. 800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. TIP jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Iwona Karasowska-Stepaniak, zastępca dyrektora ds. medycznych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości i pełnej profesjonalności profesjonalnej obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane.

340 tysięcy rozmów

– W 2017 roku infolinie NFZ obsługiwały ok. 40 tysięcy połączeń miesięcznie. Z kolei liczba udzielonych porad dzięki infolinii Rzecznika Praw Pacjenta od momentu powstania urzędu (10 lat) przekroczyła 338 tys. Liczymy, że dzięki nowemu rozwiązaniu zdecydowanie większa liczba pacjentów będzie mogła uzyskać istotne dla siebie informacje. Tylko w pierwszym dniu obowiązywania TIP liczba wszystkich skutecznych połączeń wyniosła prawie 2400 – wylicza I. Karasowska-Stepaniak.