Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Komu przysługuje więcej niż 80 dni rehabilitacji w warunkach domowych?

Komu przysługuje więcej niż 80 dni rehabilitacji w warunkach domowych opowiada Iwona Karasowska-Stepaniak, zastępca dyrektora ds. medycznych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

Ile dni rehabilitacji przysługuje osobom z I stopniem niepełnosprawności lub z 5 w skali Rankina?

– Wszystkim pacjentom wymagającym rehabilitacji w warunkach domowych przysługuje 80 dni w roku kalendarzowym. Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym. Natomiast w zależności od stanu zdrowia pacjenta, od stopnia niepełnoprawności lekarz może wnioskować do NFZ o przedłużenie liczby dni rehabilitacji ponad limit 80 dni. Dyrektor NFZ zwykle wydaje zgodę na przedłużenie czasu trwania rehabilitacji, decydują zawsze wskazania medyczne. W zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach pobytu dziennego lub w warunkach opieki stacjonarnej świadczenia są  realizowane do 6 tygodni w roku kalendarzowym – powyżej tego limitu konieczna jest zgoda dyrektora NFZ. Zgoda taka jest również wymagana  w przypadku dzieci leczonych w ośrodku dziennym powyżej 120 dni w roku kalendarzowym.

W jaki sposób uzyskać zgodę – czy pacjent ma się zwrócić do NFZ, czy to centrum rehabilitacji może zrobić za niego? Gdzie się zwrócić?

– Z wnioskiem o zgodę do oddziału NFZ zwraca się podmiot, który udziela świadczeń. Lekarz wypełnia i uzasadnia wniosek o wyrażenie zgody na rehabilitację ponad dni określone w przepisach. Wniosek podpisuje także kierownik danego podmiotu. Po analizie wniosku dyrektor NFZ zwykle wydaje zgodę na przedłużenie czasu trwania rehabilitacji, tu też decydują wskazania medyczne.

Jak fizjoterapeuta ma to zweryfikować? Pacjent dostaje jakiś dokument?

– Zgoda na zrealizowanie świadczeń rehabilitacyjnych ponad limit jest wydawana przez dyrektora NFZ na piśmie dla konkretnego podmiotu występującego z wnioskiem i jest wydawana na określony przedział czasowy, np. do końca roku kalendarzowego. Rocznie Podkarpacki Oddział wydaje blisko 800 zgód na podstawie indywidualnych wniosków świadczeniodawców. Oczywiście zdarza się, że pacjent chce korzystać ze świadczeń, mimo że wykorzystał już 80 dni w roku i trafia ze skierowaniem na kolejne zabiegi – tu jest duża rola lekarzy POZ i lekarzy specjalistów, którzy kierując na zabiegi, powinni mieć wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta i liczby cykli zabiegowych, z których pacjent już skorzystał w danym roku kalendarzowym.