Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Kontynuujesz leczenie? Pamiętaj o świadczeniach na odległość

Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 i zapewnić większe bezpieczeństwo pancjentom oraz personelowi medycznemu, uruchomiono finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia porady zdalne. Pacjent bez wychodzenia z domu może się skonsultować z lekarzem, otrzymać e-receptę, e-zwolnienie czy e-skierowanie. O szczegółach rozmawiamy z Iwoną Karasowską-Stepaniak, zastępcą dyrektora ds. medycznych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

Kto i gdzie może skorzystać z wizyt na odległość?

– Od kilku lat przez telefon funkcjonowały porady lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Obecnie jest możliwa teleporada u lekarza rodzinnego w POZ, u lekarza specjalisty, a także w pozostałych zakresach opieki zdrowotnej, jak stomatologia, psychiatria, rehabilitacja, programy lekowe, chemioterapia. Z wizyt na odległość korzystają pacjenci, którzy pozostają pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli. Telefonicznie można także skorzystać z porad lekarza lub pielęgniarki w warunkach opieki hospicyjnej i długoterminowej domowej. Teleporady nie dotyczą tzw. wizyt pierwszorazowych.

 

Dostaniemy w ten sposób także receptę lub zwolnienie?

– Tak, e-zwolnienie lekarz wysyła do ZUS bez pośrednictwa pacjenta. E-receptę otrzymujemy w postaci 4-cyfrowego kodu, który w połączeniu z PESEL-em upoważnia pacjenta do odbioru leku w aptece. Możliwe jest też elektroniczne potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne – pacjent otrzymuje numer zlecenia, który z numerem PESEL wystarcza do odbioru sprzętu w sklepie medycznym. Ponadto od lipca lekarz może wystawić e-skierowanie do poradni specjalistycznej czy do szpitala także w formie elektronicznej. Te wszystkie działania mają na celu ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi osobami. Dodatkowo NFZ premiuje finansowo te podmioty, które wdrażają te nowe rozwiązania.

 

Po poradę możemy zadzwonić nie tylko w przypadku ciała, ale i ducha.

– Uruchomiliśmy bezpłatny, całodobowy numer infolinii NFZ 800 190 590, pod który można zadzwonić, aby skorzystać z pomocy dyżurującego psychologa. Przez telefon jest zapewniana także opieka psychiatryczna. Pacjenci mogą zasięgnąć e-porady lekarza, psychologa, instruktora terapii uzależnień, a nawet skorzystać z sesji psychoterapii.

A co z fizjoterapią?

– To także jest możliwe. Przepisy pozwalają także na wykonywanie i rozliczanie porady lekarskiej i wizyty fizjoterapeutycznej, realizowanej w warunkach ambulatoryjnych, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, ale tylko w niektórych, ściśle określonych sytuacjach. Szczegóły można ustalić z każdym gabinetem fizjoterapii posiadającym umowę z NFZ.

 

W jakich godzinach można zadzwonić do lekarza i pod jaki numer?

– W przypadku platformy pacjent/gov.pl teleporady są realizowane przez całą dobę, również w niedzielę i święta. W poradniach lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub u specjalisty godziny te pokrywają się z harmonogramem pracy każdego z nich. W większość przypadków dzwonimy do rejestracji przychodni, niektóre placówki wyznaczyły jednak osobne numery. Ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ („Udzielanie świadczeń w okresie trwania epidemii koronawirusa”). Można także zadzwonić na wspomnianą infolinię 800 190 590.

Alternatywą są teleporady online.

– To rozwiązanie pozwala pacjentom na łatwy i szybki kontakt z pracownikiem medycznym za pomocą wideorozmowy, czatu lub telekonferencji. Ta forma przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które podejrzewają, że mogły się zarazić koronawirusem SARS-CoV-2 lub są na kwarantannie, a ich stan zdrowia się pogorszył.

 

A co, gdy wizyta na odległość nie będzie możliwa?

– Wizyta na odległość jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego. Jeśli podczas konsultacji telefonicznej lekarz stwierdzi, że wizyta osobista jest konieczna, odbędzie się ona przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa epidemicznego. Pacjent zostanie umówiony na konkretny dzień i godzinę. Niezbędna jest maseczka zasłaniająca usta i nos.