Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Rehabilitacja niepełnosprawnych bez kolejki. Kto może skorzystać?

Osoby posiadające stwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności od lipca tego roku bez kolejki dostaną się do lekarza, szpitala czy na fizjoterapię. Nowy projekt ma między innymi umożliwić szybszy dostęp do rehabilitacji. 

Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzają znaczny stopień niepełnosprawności!

Dokumentów jest kilka:

✔ orzeczenia wydawane są przez powiatowe lub miejscowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale nie tylko te dokumenty uprawniają do skorzystania z ulg.

 

Osoba z niepełnosprawnością może także okazać orzeczenie o:

✔ zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 roku przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia

✔ całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez orzecznika ZUS

✔ całkowitej niezdolności do samodzielnej pracy i egzystencji wydane przez orzecznika ZUS

✔ stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (pod warunkiem uzyskania przez tę osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego)

✔ zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie MON lub MSWiA przed 1 stycznia 1998 roku

 

Niebawem więcej informacji. Chcesz skorzytać z rehabilitacji bez kolejki? Zadzwoń do nas (16 736 82 38).