Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Placówki rehabilitacyjne wdrażają zmiany, dzięki którym osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają szerszy dostęp do fizjoterapii. Krótszy czas oczekiwania i dodatkowe pieniądze na leczenie to najważniejsze z nich.

W jaki sposób pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności są uprzywilejowani?
Mogą korzystać ze świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikających z prowadzonej przez daną placówkę listy oczekujących – nawet już w dniu zgłoszenia. Jeśli danego dnia nie jest to możliwe, pacjent otrzyma najbliższy termin – również poza kolejnością przyjęć.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności skorzystają także na zniesieniu limitu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów z NFZ. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na bardziej zindywidualizowaną terapię, lepiej dostosowaną do swoich potrzeb.

Po skończonym cyklu zabiegowym pacjent może wystąpić o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia, musi mieć jednak nowe skierowanie.


Ważne:aby skorzystać z udogodnień, niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. Jest to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Za równorzędne uznaje się wyroki sądowe i legitymacje.