Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Wykorzystaj swoje atuty, by niwelować słabości

Podczas tradycyjnej terapii ważne są siła mięśni i zakres ruchu. W terapii PNF to jedynie droga do celu, którym jest praca nad potrzebną choremu funkcją. Pacjent postrzegany jest całościowo – sprawne i zdrowe regiony jego ciała są wykorzystywane do uzyskania aktywności ruchowej w słabszych i chorych.

PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation, czyli torowanie nerwowo-mięśniowe) to metoda bezbolesna i przyjazna dla pacjenta, która każe patrzeć na niego całościowo i dostosowywać terapię do jego potrzeb ruchowywch i problemów.

PNF skupia się na wykonywaniu ruchów zgodnych z naturalną pracą mięśni i stawów. Zakłada się, że ruch, który zostanie wiele razy powtórzony, może przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Jest terapią polisensoryczną, ponieważ w ćwiczeniach aktywizowane są wzrok, słuch, dotyk, a także równowaga, czucie głębokie i wiele innych.

Przyjazna dla pacjenta

Chory pozytywnie podchodzi do terapii z wielu powodów. Po pierwsze jest wolny od lęku, że ćwiczenia będą bolesne, bo wie, że nie będą wykonywane w miejscu uszkodzonym.

Dobrze sobie radzi, bo wykorzystuje silne odcinki ciała do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji. Czuje się lepiej, więc chętnie wykonuje polecenia fizjoterapeuty. Poza tym od początku wie, jakie cele przed nim postawiono. Dzięki temu, że nie odczuwa bólu, zaczyna wierzyć w ich osiągnięcie.

Metoda ta zakłada także edukowanie pacjenta. Uczy się on prawidłowych nawyków, które powinien stosować w codziennym funkcjonowaniu. Zaczyna rozumieć zasady, którymi powinien się kierować podczas wykonywania poszczególnych aktywności.

Fizjoterapeuta jest z pacjentem od momentu diagnozowania przez ćwiczenia do zakończenia terapii. Z czasem coraz lepiej poznaje chorego, a obserwacja jego wysiłków i postępów pozwala na skuteczne planowanie dalszych działań.

Na przebieg terapii w pewnym stopniu wpływ ma też sam pacjent, ale wymagane jest od niego spore zaangażowanie, ponieważ dostaje pakiet ćwiczeń do wykonywania w domu. Ważne jest to, że chory musi być świadom swojej roli w terapii – nie tylko skuteczna diagnoza, ale też współpraca ze specjalistą gwarantują skuteczność!